เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมแนวทางการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้นายจตุพล สิทธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการประชุมแนวทางการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยมีวาระเรื่องการดำเนินงานและขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และวาระเรื่องการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมหนองโคตร
QR Code หน้านี้