เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริการส่วนตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 1.14 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้