เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมประธาน อสม. ประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการประชุมประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมหนองโคตร
QR Code หน้านี้