เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ทต.บ้านเป็ด ประจำเดือนตุลาคม 2566

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายวิสุทธิ์ เจริญศรี. รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือนตุลาคม 2566 เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ รวมไปถึงแจ้งข่าวสารต่างๆให้กับทุกๆส่วนราชการ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้