เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งานเกษียณอายุราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 29 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาคารวะ ในเวลา 10.30 น. ให้กับนางพรหมภัสสร สมภารเพียง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางเปรมจิตร ศรีสุโคตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ในโอกาสนี้ นายนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับเทศบาล สำหรับผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวคำอำลา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการรำบายศรีสู่ขวัญ การแสดงจากพนักงานเทศบาล และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมงานก็ได้ร่วมกันมอบของที่ระลึก พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมอเนก เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้