เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

มอบความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีมอบความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาเรียนดี มารยาทดีและด้อยโอกาสเรียนต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566 ในระดับเด็กเล็ก-ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล เข้าร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ณ โรงเรียนบ่านหนองขามประชาบำรุง
QR Code หน้านี้