เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริการส่วนตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ไฟล์ที่ 1. ราชกิจจานุเบกษา
ประเภท
ขนาด 0.65 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้