เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแอพพลิเคชั่น "ฟาร์ม D"

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแอพพลิเคชั่น "ฟาร์ม D" เพื่อเป็นเครื่องมือให้เกษตรกรใช้ในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร หรือปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลตอบแทนต่ำไปผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมและมีศักยภาพที่ให้ผลตอบแทนสูงได้ด้วยตัวเกษตรกรเอง
QR Code หน้านี้