เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ค่าย ร.8

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด นำเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดและน้องๆนักเรียนในโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยมี พันโทสัญญา โยธานันต์ ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่8 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ กรมทหารราบที่ 8 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 ขอนแก่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสีหราชเดโชไชย เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยช่วยกันกำจัดวัชพืช และเก็บขยะตั้งแต่บริเวณริมถนนหน้าค่ายสีหราชเดโชชัยมาจนถึงแยกตลาดหนองหม่น ตั้งแต่เวลา 08.30 - 10.00 น.
QR Code หน้านี้