เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) และ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (บ้านหนองขามซอย 6 จากถนนเหล่านาดีถึงสามแยกทางไปบ้านกอก ซอย 32/1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) และ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (บ้านหนองขามซอย 6 จากถนนเหล่านาดีถึงสามแยกทางไปบ้านกอก ซอย 32/1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
ขนาด 2.05 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้