เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 7 บ้านกอก, หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน ถ.บ้านกอก (แยกโรงเรียนบ้านกอกถึงบ้านกังวาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete)
ประเภท
ขนาด 1.48 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้