เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด (แทนตำแหน่งว่าง)

วันที่ 3 กรกฏาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด (แทนตำแหน่งว่าง) ตั้งแต่วันที่ 3-7 กรกฏาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้