เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเป็ด พบปะนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุ ของปีงบประมาณ 2566 เปิดเรียนวันนี้เป็นวันที่ 6 โดยในวันนี้ได้รับเกียรติวิทยากรมาอบรมให้ความรู้และสร้างกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้