เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2562

ไฟล์ที่ 1. สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 3 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้