เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา + รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 0.56 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล
ประเภท
ขนาด 0.52 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาระดับประถมศึกษา
ประเภท
ขนาด 0.53 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภท
ขนาด 0.54 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ประเภท
ขนาด 0.58 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้