เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 เทศตำบลบ้านเป็ดร่วมกับ กรมทหารราบที่ 8 สถานีตำรวจภูธร บ้านเป็ด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอนแก่น และวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.สัญชัย รุ่งศรีทอง ผบ.พล.ร.3 เป็นประธานและมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการประชาชน ทั่งนี้ยังมีบริการซ่อมรถรักษาความระเบียบเรียบร้อย และบริการรักษาพยาบาล ตลอด 24 ชม. หน้าเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562
QR Code หน้านี้