เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้นายจตุพล สิทธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารในครัวเรือน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้