เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านเป็ดและส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี (3 มิถุนายน) ประจำปี 2566 ณ สวนสาธารณะบึงหนองโคตร โดยมีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำและร่วมกันปลูกต้นคูณอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น
QR Code หน้านี้