เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพทต.บ้านเป็ด

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายพูนศิลป์ ใจตรง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำแผนและพัฒนาโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5 / 2566 เพื่อนำเสนอโครงการสาธารณสุขต่างๆที่มีประโยชน์ต่อชุมชน และการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ โดยมีหน่วยงานในเครือข่ายสาธารณสุขพร้อมด้วยอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4·
QR Code หน้านี้