เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เผยแพร่สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามนโยบายลดความต้องการยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แจ้งขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามนโยบายลดความต้องการยาเสพติด และได้ผลิตสื่อวิทยุเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด ในกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตามนโยบายของรัฐบาลในการเร่งดำเนินการลดความต้องการยาเสพติดความยาว 30 วินาทีจำนวน 5 เรื่อง โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อได้ที่ http://goo.gl/Km1UnR
QR Code หน้านี้