เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้นายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุม ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2566 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารของเทศบาลฯ ให้กับผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนได้รับทราบ และเป็นเวทีในการรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนรวมไปถึงติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ในแต่ละพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้