เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ไฟล์ที่ 1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
ประเภท
ขนาด 0.33 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายงานผลการดำเนินงานประเภทครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
ประเภท
ขนาด 0.05 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้