เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองขอนแก่น ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 0.66 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้