เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาคมหมู่บ้าน เรื่องยกฐานะเทศบาลเมืองบ้านเป็ด วันที่ 1 เมษายน 2562

วันที่ 1 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดยนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล จัดการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เรื่องการขอยกฐานะจาก เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นเทศบาลเมืองบ้านเป็ด จากประชาชนในบ้านเป็ด หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 18 ณ วัดท่าบึง บ้านเป็ด ตั้งแต่เวลา 18.00 - 19.00 น.
QR Code หน้านี้