เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการอาหารสมัครใช้งานระบบงานสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler)

สามารถลงทะเบียนในระบบ และเข้าไปสมัครเข้ารับการอบรมที่ปฏิทินการ
http://foodhandler.anamai.moph.go.th/
โดยสามารถค้นหา
-วันที่อบรม
-หลักสูตรการอบรม
-หน่วยงานจัดการอบรม
-จังหวัดที่ต้องการอบรม
 
QR Code หน้านี้