เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาคมหมู่บ้าน เรื่องยกฐานะเทศบาลเมืองบ้านเป็ด วันที่ 3

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดยนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่จัดการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เรื่องการขอยกฐานะจาก เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นเทศบาลเมืองบ้านเป็ด เป็นวันที่ 3 โดยแบ่งเป็นสองชุด ชุดที่ 1 จากประชาชนในบ้านโคกฟันโปง หมู่ 4 และหมู่ 21 ณ วัดกองศรี หมู่ 4 และชุดที่ 2 จากประชาชนในบ้านกอก หมู่ 7 บ้านกอกน้อย หมู่ 12 และบ้านกังวานนิเวศน์ หมู่ 19 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 7 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 19.00 น.
QR Code หน้านี้