เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ไฟล์ที่ 1. แบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ภ.ส.ด.3)
ประเภท
ขนาด 40.38 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. แบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ภ.ด.ส.4)
ประเภท
ขนาด 0.18 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้