เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ไฟล์ที่ 1. กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 0.49 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (Audit Plan)
ประเภท
ขนาด 0.69 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้