เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น

ไฟล์ที่ 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 3.61 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้