เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรม Kick off เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

วันที่ 6 มกราคม 2565 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และรณรงค์ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นผู้นำเสนอการเตรียมความพร้อมของการดำเนินการ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานและกรอบแนวทางปฏิบัติการ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงโดยการขุดลอกคูคลอง และขุดลอกท่อระบายน้ำ กำจัดวัชพืชสิ่งปฏิกูล สิ่งกีดขวางทางน้ำ การเปิดเส้นทางน้ำ และการพร่องน้ำเพื่อเป็นแก้มลิงรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝน ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่จะมาถึง ณ บริเวณหมู่บ้านอโณทัย และถนนมะลิวัลย์
QR Code หน้านี้