เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่

วันที่ 3 มกราคม 2566 นายภวัต จันทร์แสง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วย นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จำนวน 6 คน และกล่าวต้อนรับคณะผู้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี กับข้าราชการผู้โอนย้ายมาใหม่ ได้แก่ 1. ส.ต.อ.คมสินธุ์ ประสมพืช ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล 2. นางสาวประพัตตรี รถหามแห ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 3. นายฉัตรชัย ศรีวิชา นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 4. นางสาวมานิดา คำภู นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 5. นางสาวธนาภรณ์ อุทัยมาตย์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 6. นางสาวณัฏฐา ออประเสริฐ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
QR Code หน้านี้