เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายจัดทำแผนและพัฒนาโครงการ สปสช.ครั้งที่ 1

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายพูนศิลป์ ใจตรง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำแผนและพัฒนาโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 / 2566 โดยมีหน่วยงานในเครือข่ายสาธารณสุขพร้อมด้วยอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้