เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุม หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือน เมษายน 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้