เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 4)

ไฟล์ที่ 1. บัญขีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อนุมัติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565
ประเภท
ขนาด 0.65 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้