เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมทำความสะอาด ถนนทางเข้าสนามบิน

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดยนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนนทางเข้าสนามบินนานาชาติขอนแก่น โดยมีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมฯ เริ่มจากบริเวณหน้าโรงแรมราชาวดี รีสอร์ท - ถนนมะลิวัลย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ขอนแก่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดและเก็บขยะทั้งสองฝั่งถนน
QR Code หน้านี้