เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการทดสอบสมรรถนะ อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกสำหรับการขนส่งทางถนน

วันที่ 21 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการทดสอบสมรรถนะ อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกสำหรับการขนส่งทางถนน ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จากสถาบันคุณวุฒิ (TPQI) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และดำเนินการโดยศูนย์ทดสอบสถาบันไอดีไดร์ฟเวอร์ จังหวัดขอนแก่น
QR Code หน้านี้