เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้นายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 , 2 , 3 และหมู่ที่ 18
QR Code หน้านี้