เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้นายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 , 8 และหมู่ที่ 16
QR Code หน้านี้