เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุม คกก.กองทุน สปสช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ แก้วไสย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการปะชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้