เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้นายวิสุทธิ์ เจริญศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยนางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 , 15 , 12 ,22 และหมู่ที่ 1
QR Code หน้านี้