เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการประกวดออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด เข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการประกวดออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด เพื่อเตรียมแผนการดำเนินการให้สอดกคล้องกับแนวคิด “การเรียนผ่านการเล่น หรือ Play based learning” เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักเรียนในมิติต่างๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ด้านวิชาการ และด้านการเข้าสังคม ต้องออกแบบเพื่อสร้างสภาแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นของนักเรียน การทำงานอย่างมีความสุขของบุคลากรในโรงเรียน และเป็นสถานที่แห่งความภาคภูมิใจของศิษย์เก่าและชุมชนชาวตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้