เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้