เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีเปิด สาธิตการแข่งขันเรือยาวอนุรักษ์ ในโครงการประเพณีลอยกระทง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดกิจกรรมสาธิตแข่งขันเรือยาวอนุรักษ์ เนื่องในโครงการประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือก โดยมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน ณ สวนสาธารณะบึงหนองโคตร ในการนี้ นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีสักการะ ศาลตาปู่หนองไผ่ พร้อมรำบวงสรวงถวายแด่ศาลตาปู่หนองไผ่ เพื่อให้การจัดงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
QR Code หน้านี้