เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละเดือน และผลการดำเนินงานของ ที่ผ่านมา รวมไปถึงการรายงานสถานการณ์ทางการเงิน ของกองทุนฯ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้