เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (จากสี่แยกบ้านนางประพิณพร ป้านประดิษฐ์ ถึงวีดศรีสะอาด)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (จากสี่แยกบ้านนางประพิณพร ป้านประดิษฐ์ ถึงวีดศรีสะอาด)
ประเภท
ขนาด 0.49 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2566 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (จากสี่แยกบ้านนางประพิณพร ป้านประดิษฐ์ ถึงวีดศรีสะอาด)
ประเภท
ขนาด 3.2 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้