เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนศรีจันทร์ (ระหว่างหมู่บ้านสีวลี ถึง 3 แยกวังมัจฉา)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนศรีจันทร์ (ระหว่างหมู่บ้านสีวลี ถึง 3 แยกวังมัจฉา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
ขนาด 0.35 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2566 การจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนศรีจันทร์ (ระหว่างหมู่บ้านสีวลี ถึง 3 แยกวังมัจฉา)
ประเภท
ขนาด 3.71 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้