เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนบ้านกอก (3 แยกโรงเรียนบ้านกอกถึงเซเว่นสนามหญ้าเทียม) ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนบ้านกอก (3 แยกโรงเรียนบ้านกอกถึงเซเว่นสนามหญ้าเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
ขนาด 0.38 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2566 การจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนบ้านกอก (3 แยกโรงเรียนบ้านกอกถึงเซเว่นสนามหญ้าเทียม)
ประเภท
ขนาด 3.69 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้