เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ขอขอบคุณ ที่ไม่ทอดทิ้งกัน

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านเป็ด บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงประชาชนจิตอาสาทุกๆท่าน ที่มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตตำบลบ้านเป็ด และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.473449261494668&type=3
QR Code หน้านี้