เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวต้อนรับรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ ได้แก่ นายเพชร โพสาราช มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ย้ายมาจากเทศบาลเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้