เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้